Henkisen älykkyyden kolme keskusta - kokonaisvaltaisesti viisas ihminen

Tämän luentokokonaisuuden tavoitteena on tutustua jokaiseen älykkyyden keskukseen, sen käyttöön ja kehityspotentiaaliin. Mitä tasapainoisemmin ja tarkoituksenmukaisemmin käytämme keskuksia, sitä laajemmin inhimillinen potentiaalimme pääsee kukoistamaan ja viisaampaa elämää kykenemme elämään. Itsemme ja toistemme iloksi.

OSALLISTU KURSSILLE

Viisaustraditot ja henkisen harjoituksen pitkät perinteet

kuvaavat ihmisen älykkyyttä kolmijakoisesti. Meillä on ikään kuin kolmet aivot, jotka kukin tuovat ihmiseen erilaisia älyn, tietämisen ja viisauden puolia. Kutakin näistä keskuksista on mahdollista kehittää, ja tietoisessa ihmisessä nämä keskukset toimivat tasapainoisesti ja johtavat olemassaoloa tarkoituksenmukaisuuden periaatteelle. Kuitenkin tyypillistä on, että kukin meistä käyttää keskuksia epätasapainoisesti tai toisaalta epäsopivasti.

Veloitukseton verkkokurssi

Sisältää kolme luentoa ja kolme ohjattua meditaatiota. Tervetuloa tutustumaan itseesi ja omaan inhimilliseen potentiaaliisi!

Luento ja meditaatio, noin 30 minuuttia kukin

  • Keho – vaiston ja irtipäästämisen viisaus
  • Mieli – päättelyn ja hyväksynnän viisaus
  • Sydän – kokemisen ja läsnäolon viisaus

Kolme älykkyyden keskusta

Viisaus ja harjoitukset kolmesta älykkyyden keskuksesta ovat työväline sille, että voisimme oppia itsestämme ja omasta tuntemattomuudestamme jotakin uudella tavalla. Tämä tapahtuu ohjatusti ja niin, että suostuisimme menemään itsessämme sellaisille reunoille, joista avautuu näköala tutkimattomiin maisemiin. 

Pääkeskus

Pääkeskus eli mielikeskus, ajattelun keskus, jonka fyysisenä elimenä ovat aivot. Ajattelukeskus on kognitiivisten prosessien päällikkö ja vastaa havainnoinnista, ajattelusta ja käsitteellistämisestä. Se tunnistaa asioita, antaa niille merkityksen, luo narraatioita. Tarkoituksenmukainen asenne pääkeskuksessa on salliminen. Sallimisen kautta tavoitamme tilan, vapauden ja voimme päästää irti yrittämisestä.

Sydänkeskus

Toinen älykkyyden keskus on sydämessä. Tiedämme luonnollisesti, että tämä on paikka, jossa tunnemme ja kohtaamme itseämme ja muita. Täällä ovat arvomme, tunneprosessimme, yhteenliittyminen ja kohtaaminen. Tarkoituksenmukainen asenne sydänkeskuksessa on osallistuminen. Olemalla osallisia ja mukana voimme kokea täysin sen, mitä elämä kulloinkin on.

Kehokeskus

Kolmas älykkyydenlaji on vaistollinen kehokeskus. Sen elin on suolisto. Täältä löytyy ydinolemassaolon tunteemme fyysisenä ihmisenä. Mitä minä olen, mitä minä en ole? Turvallisuuden ja suojelun kokemuksen liittyvät tähän osaamme. Immuniteetti, itsesuojelu, pelko, ahdistus, liikkuvuus ja toiminta.  Tarkoituksenmukainen asenne tässä tapauksessa on ei-identifikaatio. Tämän asenteen kautta voimme olla täysin läsnä hetkessä.

Osallistu ilmaiselle kurssille ja tutustu itseesi syvemmin

OSALLISTU KURSSILLE