Rekisteriseloste

Liikkeenjohdon Kehto Oy:n ylläpitämällä kehtokouluverkossa.fi sivustolla kerätään seuraavia rekistereitä:

Kehto Koulu Verkossa -sivuston Sähköpostilista  

Rekisterin ylläpitäjä

Liikkeenjohdon Kehto Oy
Y-tunnus 2414250-5
Kavallintie 10 B
02700 Kauniainen

puh. 050 30 50 536

Sähköpostilistan rekisteri koostuu kehtokouluverkossa.fi - sivuston ja verkkokurssille rekisteröitymisen kautta listalle liittyneistä henkilöistä.

Rekisteröityneiden henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistan rekisterin jäseniin. Jäsenille tiedotetaan sivuston uutisista, tarjouksista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Sähköpostit voivat sisältää toimituksellisen sisällön lisäksi myös markkinointiviestejä.

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja: Nimi, sähköpostiosoite ja tiedot ostetuista palveluista.

Postituslistalle rekisteröitynyt voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin listalle lähetetyssä postissa mainitun linkin avulla.

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta Liikkeenjohdon Kehto Oy:n ulkopuolelle markkinointitarkoituksiin.

Rekisterit on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostiosoitteeseen [email protected]

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla [email protected]