Viisaasti vaativien tunteiden äärellä

Inhimillinen, syvällinen ja arjessa kiinnioleva lähestymistapa, joka tuo henkistä näkökulmaa sekä konkreettisia työkaluja olla kokonaisvaltaisesti tunteva ihminen.

OSALLISTU KURSSILLE

Tunteiden merkitys on keskeisessä roolissa inhimillisessä psyykkisessä hyvinvoinnissa

Kurssin tavoitteena katsoa tunteita sekä psyykkisestä että henkisestä näkökulmasta ja yhdistää näitä kahta lähestymistapaa. Tutkimme erityisesti tunteita, joita voi olla vaativaa sisällyttää, käsitellä ja hyväksyä vääjäämättömäksi osaksi elämää. Kurssilla suuntaamme huomiota sinne, mistä voimme löytää syvällistä ymmärrystä omaan tunne-elämäämme.

Yhteys elämän merkityksellisyyteen avautuu entistä syvemmin laajan tunne-elämän myötä

Tunteissa on syvä potentiaali löytää yhteys itsen syvimpiin ja laajimpiin osiin, mutta yhtä lailla tunteet voivat pitää meidät kiinni tarinoissa, jotka eivät lisää henkistä kasvuamme ja tietoisuutta. Iso kysymys meille jokaiselle on: ruokkiiko tunteemme totuuttamme vai tarinaamme?

Tunteiden äärellä tarvitsemme erottelukykyä

Ihmisen ei ole tarkoitus ajelehtia nopeasti muuttuvien tunnetilojen mukana ja toisaalta viisasta ei ole eristää itseään mistään tunteesta – kaikilla niillä on tarkoituksensa ja viestinsä. Miten sitten tuntea, ottaa tunteiden viestit vakavasti ja silti ylläpitää läsnäoloa ja rauhaa muuttuvissa elämäntilanteissa ja ihmissuhteiden aalloilla?


Kurssilla käsiteltäviä teemoja

 • Luento 1 - Vaativien tunteiden psykologiaa
 • Luento 2 - Henkinen näkökulma vaativiin tunteisiin
 • Luento 3 - Käytännön keinoja kartuttaa tunnetaitoja
 • Luento 4 - Erityistarkastelussa: Ahdistus ja Pelko
 • Luento 5 - Erityistarkastelussa: Turhautuminen ja Viha
 • Luento 6 - Erityistarkastelussa: Suru ja alakuloisuus

Näihin teemoihin etsimme lisää valoa ja tietoisuutta kurssin puitteissa. Paitsi syvyyspsykologisesta näkökulmasta, tutkimme tunteita myös viisaustraditioiden mm. joogisen näkemyksen tarjoaman tietoperinnön kautta.

Kurssi sisältää

 • Kuusi syvällistä ja asiantuntevaa luentoa, yhteensä noin 4,5 tuntia videomateriaalia
 • Runsaan kirjallisen materiaalin
 • Kuhunkin luentoon liittyvät itsereflektioharjoitukset 
 • Kolme meditaatiota / hengitysharjoitusta
 •  108 €


  Kurssi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita omasta henkisestä kasvustaan sekä entistä syvemmästä yhteydestä itseen ja toisiin. Toivomme, että kurssin myötä itsemyötätunto sekä työkalut itsesäätelyyn ja -ymmärrykseen monipuolistuvat.

Lämpimästi tervetuloa mukaan

Toivomme, että sinulla on lisää työkaluja ja motivaatiota olla tunteva ihminen tämän verkkokurssin tukemana.

OSALLISTU KURSSILLE